Promene u odnosu na prethodnu godinu
Na grafiku su prikazane promene u procentima u odnosu na budžet za 2013. fiskalnu godinu nakon rebalansa. Na horizontaloj osi je prikazan razdeo. Možete pomerati krugove pomoću miša kako biste označili krug koji se nalazi ispod.

+25% i više

+20%

+10%

+7% (srednje povećanje)

0%

-10%

-20%

-25% i manje

Grafički prikaz predloga budžeta R. Srbije za 2014.
Svi rashodi i izdaci uključujući i otplatu glavnice duga iznose:
1.592 milijardi dinara
Krugovi predstavljaju stavke iz budžeta po funkcijama. Boje odgovaraju različitim razdelima.

Krugove možete pomerati i označavati čime dobijate detaljnije informacije u panelu desno.

Tri naziva koja prate svaku stavku predstavljaju razdeo, glavu (kada je ima) i funkciju iz člana 7. Zakona o budžetu.

Skala (vrednost proporcionalna zapremini zamišljenih kugli):

Čemu?


Budžet naše zemlje javno je dostupan u formi zakona. Razumevanje ovog dokumenta dugog 181 stranu (ili čak 563 strane sa svim objašnjenjima) zahteva dosta znanja, napora i vremena.

Ovu vizualizaciju predloga budžeta za narednu fiskalnu godinu kreirali smo inspirisani sličnim poduhvatom New York Timesa.

Verujemo da jedna ovakva vizuelizacija pomaže bržem sagledavanju budžeta i približava ga građanima koji nisu nužno stručnjaci za finansije.

U prvom koraku fokusirali smo se na najveći deo ovog dokumenta, tabelu iz člana 7. [2], gde su popisani svi rashodi.

Izvori:
[1] Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu
[2] Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

Slobodno možete koristiti ovu vizuelizaciju, kopirati delove koda ili koristiti kod u celosti.

Šuki (@msuvakov) i Raša (@karapandza)